Live: Arendalsuka 2017: Hvordan gjør vi offentlig-privat innovasjon til den nye normalen

August 16, 2017 08:26 AM

Omstilling er minst like viktig i offentlig sektor som i
petroleumsnæringen, men få tror det er mulig, Vi gjør pilot etter pilot, men
setter ikke varige spor. Og innkjøperne etterspør heller ikke de nye løsninger
fra næringslivet. Påstandene er mange, og stiller spørsmål ved om offentlig
sektor egentlig er satt opp for å tilrettelegge for banebrytende innovasjon.

Vi kommer til Arendal for å vise at offentlig-privat
innovasjon både er nødvendig og fullt mulig. De beste er allerede godt i gang
med å lage digitale tjenester, bærekraftige velferdsløsninger og smartere byer,
og gjør dette sammen med innbyggere og næringsliv. Hva kan vi lære av disse, og
hvordan gjør vi offentlig-privat innovasjonspartnerskap til den nye normalen i
Norge?  

Dialogen mellom arbeidsgivere, fagforeninger og myndigheter
har vært avgjørende for å løse floker tidligere. Klarer vi å fornye
tre-partsamarbeidet for å sikre velferdsstaten og løse klimautfordringen
fremover? Vi tar debatten for å få fram fakta, heve
ambisjoner og identifisere flaskehalser for kommende innovasjon.

 

Vi jobber nå med å ferdigstille arrangementet, og håper
dette høres spennende ut for deg å være med på! Ta gjerne kontakt om du ønsker
mer informasjon om arrangementet og evt hvilken rolle du kan ta her. Vi vil
gjerne ha deg med i vår line up så fort som mulig! J