Live: Innovasjonspartnerskap Infomøte 09.06.2017

Innovasjon Norge, Leverandørutviklingsprogrammet (NHO/KS) og Difi inviterer nå til en skissekonkurranse for offentlig-private innovasjonsprosjekter. Utlysningen retter seg mot offentlige virksomheter med ambisjoner om å få frem nye løsninger som både øker kvaliteten på offentlige tjenester, og som bidrar til å senke utgiftssiden i offentlige budsjetter. Målet er å bidra til mer radikal innovasjon i offentlig sektor.