Live: Innovasjonstalen 2016.

May 31, 2016 02:53 PM

Velkommen til Innovasjonstalen 2016

Innovasjon Norge, Norges forskningsråd og Siva inviterer til Innovasjonstalen 2016. Vi ønsker gjennom Innovasjonstalen 2016 å dele våre felles betraktninger og erfaringsgrunnlag i den viktige tiden Norge er i og beveger seg inn i.