Live: Klyngene - de neste 10 år

August 17, 2016 04:18 PM
Innovasjon Norge mener klyngene er sentrale i omstillingen. Derfor har vi invitert dem til å gi sine innspill til hvordan de kan bidra i omstillingen av Norge. Innspillene vil bli overlevert som et viktig bidrag til en felles slagplan for å skape ny norsk særstilling.

Sammensatte samfunnsutfordringer og digitalisering gjør samarbeid på tvers av bedrifter, bransjer, teknologier og disipliner stadig viktigere. Samarbeid er den nye konkurransekraften og i omstillingen av Norge er det viktig at vi behersker og videreutvikler samarbeidsbaserte arbeidsformer innenfor og på tvers av nye og gamle sektorer og næringer. I Norge har vi rundt 40 klynger som har mobilisert for omstilling og som er klare til å ta en enda sterkere nasjonal rolle på veien frem til ny norsk særstilling. 

NCE programmet er 10 år og tre av våre modne klynger vil vise hvordan omstillingen kan akselereres gjennom mer innovasjon på tvers av etablerte sektorer og klynger, utstrakt samarbeid innenfor internasjonal posisjonering og kompetansespredning til SMBer i og uten for egen klynge.

Medvirkende

 • Kathrine Myhre, CEO, Oslo Medtech.
 • Owe Hagesæther, CEO, GCE Subsea.
 • Sverre Narvesen, Prosjektleder, NCE Raufoss.
 • Torger Reve, Professor, Handelshøyskolen BI.
 • Håkon Haugli, Administrerende direktør, Abelia.
 • Sturla Henriksen, Administrerende direktør, Norges rederiforbund.
 • Stein Lier-Hansen, Administrerende direktør, Norsk Industri
 • Anne Kjersti Fahlvik, Divisjonsdirektør, Forskningsrådet.
  Mona Skaret, Direktør for klynger og vekstbedrifter, Innovasjon Norge.
 • Anita Krohn Traaseth, Administrerende direktør, Innovasjon Norge.
 • Espen Susegg, Administrerende direktør, SIVA.

Clips from this event

Arendalsuka 2016

Klyngene - de neste 10 år

287 views August 17, 2016

Innovasjon Norge mener klyngene er sentrale i omstillingen. Derfor har vi invitert dem til å gi...