Live: Norge trenger verdensmarkedet – er det kjent hva Norge kan tilby verden?

August 18, 2016 01:01 PM
Vi er avhengig av å øke eksporten av varer og tjenester, kanskje doble den i løpet av få år. Hvordan får vi det til? Velkommen til debatt og kunnskapsløft rundt betydningen av «nation branding.»

For å sikre vekst og verdiskapning er vi avhengig av å øke eksporten fra Norge og tiltrekke oss langt flere bedrifter, talent, kapital og turister fra utlandet.
• Hva er det ved Norge og det norske som oppleves som attraktivt internasjonalt?
• Hvordan kan vi gjøre bedre kjent det vi ønsker Norge skal assosieres med fremover? 
• Hvordan kan politikere, offentlig forvaltning og næringsliv jobbe mer og bedre sammen for å profilere et sterkt, tydelig og nasjonalt budskap om Norge ute i verden? 
• Hvordan kan vi benytte Merkevaren Norge for å bidra til å øke den norske verdiskapingen?

OECD har allerede startet arbeidet med å adressere nasjoners omdømme som verktøy for å sikre omstilling og økt konkurransekraft:
"In global, open economies, the management of country image is an increasingly important component of its upgrading strategies. Nation brands help consolidate domestic firms' reputation, facilitating creation of new companies, the establishment of business linkages and sustaining export growth."

Innovasjon Norge etablerte en egen divisjon for Merkevaren Norge i desember 2014 og vil gi en oppdatering på arbeidet.
Seminaret vil bestå av foredrag, involvering av salen og debatt.

Vi gjennomfører arrangementet to ganger, seminar 1 fra 11.00-12.30 og seminar 2 fra 13.00-14.30.

Fra Innovasjon Norge deltar Administrerende direktør, Anita Krohn Traaseth og direktør for Merkevaren Norge, Cathrine Pia Lund.

Clips from this event

Arendalsuka 2016

Norge trenger verdensmarkedet – er det kjent hva Norge...

506 views August 18, 2016

Vi er avhengig av å øke eksporten av varer og tjenester, kanskje doble den i løpet av få år....