Innovasjonstalen 2017

Promo: Anita Krohn Traaseth og Kristin Skogen Lund

150 views
May 30, 2017 innovasjonstalen 2017
Vi kommer langt med tre ting:
- Gjøre strukturelle endringer
- Samarbeid mellom privat og offentlig sektor
- Ha en god plan, og forankre den
Det er en kompleks oppgave, som vi går nærmere inn på i Innovasjonstalen 2017.

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Add a comment...
Post as (log out)