Arendalsuka 2017

Arendalsuka: Kan forskning og innovasjon redde norsk økonomi?

68 views
August 22, 2017
Er norske bedrifter rustet til å dra nytte av mulighetene som ligger i samfunnsutfordringer og ny teknologi? Har Norge et system som støtter opp om bedriftenes evne til å skape verdier og gripe mulighetene?

Kom og få et innblikk i:
- Norge sett utenfra gjennom OECDs landanalyse .
- hvordan Mechatronics senter for forskningsdrevet innovasjon, Eyde-klyngen , GCE Node, Kunnskapsparken Helgeland og den ferske vinneren av Forskningsrådets Innovasjonspris opplever det norske forsknings- og innovasjonssystemet
- hvordan vil Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet legge til rette for nye suksesshistorier i norsk næringsliv?

Delta i debatten om bedriftene er klare og om virkemidlene er gode nok.

Program:
- Velkommen, ved Espen Susegg
- Sylvia Scwaag Serger - Norge sett utenfra, presentasjon av OECDs analyse av norsk innovasjonspolitikk
Innlegg og samtaler ved Mechatronics senter for forskningsdrevet innovasjon, Eyde-klyngen , GCE Node, Kunnskapsparken Helgeland og den ferske vinneren av Forskningsrådets Innovasjonspris.
- Panelsamtale med John Arne Røttingen , Sylvia Schwaag Serger , Vinneren av Forskningsrådets innovasjonspris 2017, Else-May Botten (Ap) og Harald Tom Nesvik (Frp).
Oppsummering og avslutning ved Anita Krohn Traaseth

14.30 Slutt

Rate this video

1 star 2 star 3 star 4 star 5 star
Add a comment...
Post as (log out)